Μηχανισμὸς Ἀντικυθήρων καὶ νανοτεχνολογία

Ἡ συστηματικὴ ἐξέταση τοῦ Μηχανισμοῦ τῶν Ἀντικυθήρων, μὲ τὰ τελευταῖα τεχνολογικὰ μέσα, δείχνει ὅτι διαβάστηκαν 3400 χαρακτῆρες καὶ ὅτι ἦταν πλῆρες ἀλμανὰκ γιὰ τὴν κίνηση ἡλίου, σελήνης καὶ πλανητῶν καὶ τῶν μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Ἑλληνισμοῦ∙ στὴν ἑλληνιστικὴ ἐποχὴ οἱ ἀστρονομικὲς μελέτες ἦταν ἀρκετὰ ἀκριβεῖς, ἀλλὰ καὶ ἡ τεχνολογία κατασκευῆς του ἀντίστοιχη μὲ τὶς σημερινές. Ἡ ἀνάπτυξη τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας στὴν χώρας μας κατέχει ὑψηλὴ θέση παγκοσμίως στὶς μέρες μας∙ μετὰ τὴν πρωτοπορία στὴν κινητὴ τηλεφωνία καὶ τὴν ἰατρική, φαρμακευτικὴ καὶ βιοτεχνολογία ἔρχεται καὶ ἡ νανοτεχνολογία. Ὁ καθηγητὴς Στέργιος Λογοθετίδης τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης βρίσκεται στὴν κορυφὴ τοῦ κλάδου, σὲ συνεργασία μὲ Γερμανία, Γαλλία καὶ Ἰαπωνία, ἐνῶ 2-9 Ἰουλίου πραγματοποιεῖται διεθνὲς συνέδριο στὴν συμπρωτεύουσα γιὰ τὰ ἐπιτεύγματα.