Ἀποστάσεις τῶν Εὐρωπαίων

Οἱ μεθοδευμένες καθυστερήσεις τῶν Εὐρωπαίων στὴν ἀξιολόγηση, ὅπως τῆς Μπούντεστανγκ, θεωροῦνται ὡς συστηματικὴ ὑπονόμευση τοῦ Ναπολεοντίσκου καὶ τῶν ἀποπείρων του ἀποπροσανατολισμοῦ ἀπ’ τὰ πολιτικὰ προβλήματα τῆς χώρας∙ ὁ Βλάντις Ντουμπρόφσκις παραδέχθηκε ὅτι μᾶλλον θὰ ἐκταμιευθεῖ ἡ δόση μέχρι τέλος τοῦ μηνός, ἀλλὰ τὸ μᾶλλον σημαίνει πολλά. Τὸ πιθανώτερο εἶναι ὅτι θὰ ἐκταμιευθοῦν τὰ χρήματα, γιὰ τὴν πληρωμὴ τῶν ὁμολόγων, ἀλλὰ ὄχι γιὰ νὰ τὰ ἐκμεταλλευθεῖ πολιτικὰ ἡ κυβέρνηση∙ ἡ δήλωση σημαίνει ὅτι βλέπουν ὅτι δὲν ἀλλάζει τακτική, ἀφοῦ καὶ στὸ προσχέδιο τοῦ προϋπολογισμοῦ περιλαμβάνει αὔξηση δαπανῶν καὶ μείωση συντάξεων, ἀλλὰ ὄχι μεταρρυθμίσεις. Ἑπομένως ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης δὲν ἔρχεται μὲ τὴν ἀριστερὴ κυβέρνηση, καὶ τὴν ἀφήνουν νὰ ξεροψηθεῖ μὲ τὴν λαϊκὴ ἐξέγερση, ἐκτὸς κι ἂν τὸ χθεσινὸ δυστύχημα μὲ τὸν ὑπόδικο ἐκδότη κρύβει πολλά, γνωστὰ στὰ ὁλοκληρωτικὰ καθεστῶτα κάθε ἀποχρώσεως. Ἴσως ἔχουμε πολλὲς ἐκπλήξεις τὶς ἑπόμενες μέρες…