Μείωση διδασκαλίας ἀρχαίων

Ἡ μείωση τῶν ὡρῶν διδασκαλίας τῶν ἀρχαίων στὸ Γυμνάσιο ἀπ’ τὸν παιδοβούβαλο κομματόσκυλο κάθε ἀποχρώσεως ἔχει ξεσηκώσει θύελλα ἀντιδράσεων∙ ἀφορμὴ ἦταν ἡ δήλωση κάποιων πανεπιστημιακῶν, διορισμένων ἀπ’ τὰ ἀριστερὰ κόμματα, μὲ τὸ συνηθισμένο ἐπιχείρημα τῶν φραγκόδουλων τῆς νεωτέρας ἐποχῆς, ὅτι δὲν συμβάλλει ἡ διδασκαλία τῶν ἀρχαίων στὴν μόρφωση τῶν παιδιῶν. Ἀπάντησαν πολλοὶ καὶ ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Φιλολόγων, ἀλλὰ ὁ ὑπουργὸς δὲν ἄκουσε, διότι ἀσχολεῖται μὲ τὸν χαρακτηρισμὸ τῆς κινήσεως «παραιτηθεῖτε», μὲ τὴν συγκέντρωση στὸ Σύνταγμα, ὅτι βρίσκεται στὰ ὅρια τῆς συνταγματικῆς νομιμότητος∙ τὴν ὁλοκληρωτική του νοοτροπία μετέφερε, διότι κατὰ βάθος ἐπιθυμεῖ τὴν ἄρση τῆς ἰσχύος τῶν ἄρθρων τοῦ καταστατικοῦ χάρτου, γιὰ τὰ δικαιώματα τοῦ συνέρχεσθαι καὶ συνεταιρίζεσθαι.