Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἐλαφρὲς πτωτικὲς τάσεις, μᾶλλον ὡς ἀντίδραση στὶς ἀνοδικὲς τῶν προηγούμενων συνεδριάσεων∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1342 δολλάρια καὶ 120,8050 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 51,83, ἐνῶ ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 1258,35. Οἱ ἐπενδυτὲς συνεχίζουν τὴν στάση ἀναμονῆς γιὰ τὸ βρεταννικὸ δημοψήφισμα, ἐνῶ μεγάλες τράπεζες καὶ ἐπιχειρήσεις ἐξακολουθοῦν μεταφέρειν ἀπ’ τὸ Λονδίνο στὴν Φραγκφούρτη μέρος τῶν δραστηριοτήτων τους∙ ἡ ὁριστικοποίηση τῶν ὑποψηφίων στὶς ἀμερικανικὲς προεδρικὲς ἐκλογὲς δὲν ἄλλαξε τὶς διαθέσεις τῶν οἰκονομικῶν κύκλων, καθὼς δὲν ἔχει ἀποκτήσει κανείς τους τὸν ἀέρα τῆς νίκης. Στὴν Νότιο Κορέα τὸ ΣΔΟΕ ἔκανε εἰσβολὴ στὰ γραφεῖα τῆς πολυεθνικῆς ἑταιρείας Daewo, μὲ τὰ δεύτερα σὲ μέγεθος ναυπηγεῖα στὸν κόσμο, διότι ὑπάρχουν ὑποψίες γιὰ μαῦρο χρῆμα∙ στὴν Τουρκία ἡ τουριστικὴ κίνηση ἔχει πέσει κατακόρυφα, μετὰ τὴν κρίση στὶς σχέσεις μὲ τὴν Μόσχα καὶ τὶς τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις, ὁπότε θεωρεῖται χαμένη ἡ φετεινὴ περίοδος.