Γαλλία, δοκιμασία ἀσφαλείας

Στὴν μεγάλη δοκιμασία τῶν μέτρων ἀσφαλείας της περνάει ἀπὸ σήμερα ἡ Γαλλία καὶ γιὰ τὶς μέρες τοῦ Euro16∙ περίπου 77000 ἀστυνομικοὶ καὶ εἰδικοὶ φρουροὶ θὰ προστατεύουν γήπεδα, ξενοδοχεῖα, τραῖνα καὶ λεωφορεῖα, ἀλλὰ καὶ τοὺς δημόσιους χώρους ἀπὸ τρομοκρατικὴ ἐπίθεση. Ἡ κυβέρνηση, μετὰ καὶ τὴν καταστροφὴ ἀπ’ τὸν πρόσφατο κατακλυσμὸ στὴν περιοχὴ τῶν Παρισίων καὶ τὴν συνεχιζόμενη ἀποστράγγιση τῶν ὑδάτων πρὸς τὴν θάλασσα καὶ τὶς μεγάλες ἀπεργίες, ἔχει καὶ τὸν κίνδυνο τῆς τρομοκρατίας∙ ἡ συνεργασία μὲ τὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες εἶναι συνεχής, ἐνῶ ἔχει ἀποστείλει καὶ δικούς της ἀστυνομικοὺς σὲ περιοχὲς ποὺ θεωρεῖ ὕποπτες γιὰ τὴν διέλευση ἰσλαμιστῶν τρομοκρατῶν, ὅπως τοὺς πεντακόσιους στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ ὁ φόβος παραμένει, διότι δὲν ἐλέγχονται ὅλα. Ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ γνωρίζει ὅτι τὸ οἱοδήποτε ἀτύχημα στοὺς ἀγῶνες θὰ εἶναι χαριστικὴ βολὴ γιὰ τὸν ἴδιο, μὲ τὴν δημοτικότητά του στὸ χαμηλότερο ἐπίπεδο τῆς πενταετίας του.