Ἐπιτεύγματα καινοτομίας

Ἡ ἀνάπτυξη τῆς καινοτομίας σὲ ὅλους τοὺς κλάδους της ἀποτελεῖ τὴν μεγάλη ἐλπίδα γιὰ τὴν χώρα∙ τὰ Ἑλληνόπουλα διακρίνονται γιὰ τὶς ἐπιδόσεις τους σὲ ὅποιο ἀντικείμενο κι ἂν ἀσχοληθοῦν, ὄχι μόνο στὸ ἐξωτερικό, ἀλλὰ καὶ στὴν Ἑλλάδα, μετὰ τὸ ἅλμα στὴν ἐπέκταση τῶν εὐρυζωνικῶν συνδέσεων ἐπὶ Ἀντώνη Σαμαρᾶ, ἂν καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος διέκοψε τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ προγράμματος γιὰ ἐγκατάσταση WiFi σὲ ὁλόκληρη τὴν χώρα. Ἡ ἀμερικανικὴ πρεσβεία χορηγεῖ πολλὲς ὑποτροφίες γιὰ τὴν συμμετοχὴ τῶν παιδιῶν μας σὲ διεθνῆ συνέδρια ψηφιακῆς τεχνολογίας καὶ ὅλα διαπρέπουν∙ γνωρίζουν τὶς δυνατότητές τους, ὅταν μάλιστα ἡ Silicon Valey περνάει σοβαρὴ κρίση. Τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα ἀξιοποιοῦν τὰ Ἑλληνόπουλα καὶ τὶς γνωστὲς δυνατότητές της συνθέσεως.