Ἐπίσκεψη Μέρκελ στὴν Κίνα

Ἡ ἐπίσκεψη τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ στὸ Πεκῖνο, γιὰ συνομιλίες μὲ τὴν κινεζικὴ ἡγεσία, ἀποβλέπουν στὴν διεύρυνση τῶν διμερῶν καὶ σινοευρωπαϊκῶν σχέσεων καὶ στὴν διατήρηση ἐποικοδομητικοῦ διαλόγου στὰ διεθνῆ προβλήματα∙ πρόκειται γιὰ τὴν ἔνατη ἐπίσκεψη τῆς καγκελαρίου στὴν μεγάλη χώρα. Ἡ Εὐρωζώνη εἶναι ὁ πρῶτος ἐμπορικὸς ἑταῖρος τῆς Κίνας καὶ δεύτερη ἀπ’ τὴν πλευρὰ ξένων ἐπενδύσεων, ἐνῶ ἡ Γερμανία κατέχει τὴν κυρίαρχη θέση στὴν ἑνιαία ἀγορά∙ ἡ τύχη τοῦ δημοψηφίσματος στὴν Βρεταννία καὶ ἡ πολιτικὴ κρίση στὴν Βραζιλία δεσπόζουν στὶς συζητήσεις της μὲ τὸν πρόεδρο καὶ τὸν πρωθυπουργὸ τῆς χώρας. Ἡ Εὐρώπη δὲν ἔχει ἀπευθείας διάλογο μὲ τὴν Ρωσία, λόγῳ τῶν κυρώσεων ἐναντίον της ἐξ αἰτίας τῆς προσαρτήσεως τῆς Κριμαίας, καὶ ἐπιχειρεῖται ἡ προσέγγισή της μέσῳ τῆς Κίνας, διότι ταυτίζονται στὰ διεθνῆ προβλήματα οἱ θέσεις τους∙ πάντως ἡ Airbus πουλάει στὴν Κίνα ἑκατὸ ἑλικόπερα, ἑνὸς δις εὐρώ.