Ὀρλάντο, μίσος Ἰσλαμιστῶν

Ὁ Ἀφγανὸς δολοφόνος τῶν πεντήκοντα ἀθώων στὸ Ὀρλάντο τῆς Φλώριδας καὶ τῶν 53 τραυματιῶν ἦταν ὄργανο τοῦ ἰσλαμικοῦ κράτους∙ τὸ χαλιφάτο ἀνέλαβε τὴν εὐθύνη γιὰ τὴν ἑκατόμβη καὶ πανηγυρίζει γιὰ τὴν σφαγή. Ὁ ἱερὸς πόλεμος μεταφέρεται καὶ στὸ ἀμερικανικὸ ἔδαφος πλέον, ἐκτὸς ἐκείνου στὸ εὐρωπαϊκό, μὲ τὰ ἴδια ἀκριβῶς χαρακτηριστικά∙ ὁ δράστης γεννήθηκε καὶ μεγάλωσε στὴν Ἀμερική, ὅπως οἱ ὁμοϊδεάτες του στὴν Γαλλία καὶ στὸ Βέλγιο, καὶ εἶχε ζήσει φυσιολογικά, χωρὶς παρεκβατικὴ συμπεριφορά, γι’ αὐτὸ δὲν ἦταν ὑπὸ τὴν στενὴ παρακολούθηση τῶν ἀρχῶν. Οἱ Ἰσλαμιστὲς ἀποδεικνύονται τελικὰ πολὺ πιὸ ἐπικίνδυνοι, διότι στρατολογοῦν τοὺς δολοφόνους μέσα ἀπ’ τοὺς ἐνσωματωμένους στὶς τοπικὲς κοινωνίες μουσουλμάνους καὶ μάλιστα ἐπιλέγουν πρόσωπα ὑπεράνω πάσης ὑποψίας, ἔστω κι ἂν ὁ συγκεκριμένος ἦταν βίαιος καὶ στὴν γυναῖκα του, ἡ ὁποία τελικὰ τὸν ἐγκατέλειψε∙ ἡ ἀντιμετώπισή τους ὅμως μὲ τὶς γνωστὲς μεθόδους ἀποδεικνύεται ἐντελῶς ἀκατάλληλη πλέον.