Γαλλία, φόνος ἀστυνομικῶν

Ἡ δολοφονία τοῦ ζεύγους τῶν ἀστυνομικῶν στὸ Μαγκανβὶλ τῆς Γαλλίας εἶναι ἡ πρώτη τρομοκρατικὴ ἐπίθεση στὸ Euro16∙ ὁ δράστης εἶναι Γάλλος ὑπήκοος πακιστανικῆς καταγωγῆς, καταδικασθεὶς γιὰ συμμετοχὴ στὸ χαλιφάτο, ἀλλὰ ἀφεθεὶς ἐλεύθερος ἀργότερα. Μὲ ἕνα μαχαῖρι σκότωσε τὸν ἀνυποψίαστο ἀστυνομικὸ ἔξω ἀπ’ τὸ σπίτι του καὶ στὴ συνέχεια μπῆκε μέσα καὶ σκότωσε καὶ τὴν σύζυγό του, ἀλλὰ εὐτυχῶς ἄφησε ζωντανὸ τὸ τριετὲς παιδάκι τους∙ ἡ διείσδυση τοὺ ἰσλαμικοῦ φανατισμοῦ ἀποδεικνύεται πολὺ βαθειά, ἐνῶ ἡ γαλλικὴ Ἀστυνομία βρίσκεται ἐν ἄκρᾳ ἐγρηγόρσει γιὰ τὴν προστασία καὶ τῶν ποδοσφαιρικῶν ἀγώνων. Τὸ πρόβλημα, ὅπως φαίνεται, δὲν ἀντιμετωπίζεται εὔκολα, διότι ὁ δράστης ἦταν στὸν κατάλογο τῶν ὑπόπτων, ἀλλὰ διέφυγε τῆς προσοχῆς τῶν ἀρχῶν. Ὁ κίνδυνος εἶναι τὸ ἴδιο σοβαρὸς καὶ γιὰ τὶς ἄλλες εὐρωπαϊκὲς χῶρες, διότι οὐδεὶς γνωρίζει τὸ ποῦ φθάνουν οἱ διασυνδέσεις τῶν τρομοκρατῶν, ὅταν εἶναι ἑκατομμύρια οἱ μετανάστες στὴν ἤπειρο.