Γαλλία, ἀπεργίες, Euro16

Ἡ Γαλλία συνεχίζει τὴν ἀντιμετώπιση τῶν ὀξυμένων προβλημάτων της, ἀπεργιῶν καὶ ἀγώνων ποδοσφαίρου, ἐνῶ ἡ τρομοκρατία παραμένει παροῦσα∙ οἱ διαδηλώσεις στὸ Παρίσι καὶ στὶς ἄλλες πόλεις εἶναι μαζικὲς καὶ μὲ συγκρούσεις μὲ τὴν Ἀστυνομία, ἀλλὰ χωρὶς καταγγελία τους ἀπ’ τὴν κυβέρνηση, ὅπως κάνει ἡ ἑλληνική. Ἡ προκλητικὴ ἐμφάνιση τοῦ προχθεσινοῦ δολοφόνου λέει πολλά, ὅτι ἡ τρομοκρατία εἶναι ριζωμένη στοὺς δεύτερης καὶ τρίτης γενιᾶς μετανάστες, οἱ ὁποῖοι στρέφονται πρὸς τὸν ἰσλαμισμὸ καὶ τὰ ἀκραῖα κηρύγγματά του∙ οἱ διεισδύσεις του στὴν μουσουλμανικὴ νεότητα εἶναι ἰσχυρὲς καὶ ἀρκετὰ διακλαδωμένες. Ὁ πόλεμος βρίσκεται ἀκόμη στὰ πρῶτα του βήματα καὶ κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ προβλέψει τὶς προεκτάσεις του∙ στὴν Συρία τὸ χαλιφάτο χάνει τὸν πόλεμο, ἀλλὰ μᾶλλον θὰ μεταφερθεῖ σὲ ἄλλες ἑστίες.