Ἐξελίξεις ἀπὸ Σεπτέμβριο

Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης προέβλεψε τὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις καὶ τὴν προσφυγὴ στὶς κάλπες ὡς βέβαιες τὸν Σεπτέμβριο, διότι ἡ οἰκονοιμικὴ κρίση καὶ ἡ κοινωνικὴ ἐξέγερση θὰ καταστήσει ἀπολύτως πλειοψηφικὸ τὸ ρεῦμα ὑπὲρ τῆς Νέας Δημοκρατίας∙ ἦταν σαφέστατος καὶ πειστικώτατος καὶ χαρακτήρισε μεγάλη τὴν συγκεντρωση τῶν «παραιτηθεῖτε» καὶ μὲ σαφῆ μηνύματα. Ἡ κυβέρνηση ἔπαθε πανικὸ ἀπ’ τὸ ἀποτέλεσμα κι αὐτὸ φαίνεται ἀπ’ τὶς ἀντιδράσεις τῶν ὑπουργῶν της, οἱ ὁποῖοι βρίσκουν διάφορα περιστατικὰ γιὰ νὰ ἀπαξιώσουν τὸν ἀντίκτυπο∙ οἱ «παραιτηθεῖτε» συμπληρώνουν τὴν λαϊκὴ ἐξέγερση καὶ τοὺς προπηλακισμοὺς κατὰ τῶν ὑπουργῶν καὶ βουλευτῶν, πρωτοφανεῖς στὴν ἑλληνικὴ ἱστορία. Ἕνας εἶναι ὁ σκοπός τους, ἡ ἄμεση παραίτηση τῆς κυβερνήσεως τελικὰ καὶ οἱ ἐκλογές.