Διακηρύξεις μόνο ἐν κρυπτῷ

Τὴν τακτικὴ τῶν ἐν κρυπτῷ διακηρύξεων ἐπιλέγει ὁ Ναπολεοντίσκος, μὲ ἀνακοίνωση τῶν οἰκονομικῶν του σχεδίων στὸ Μουσεῖο τῆς Ἀκροπόλεως, ἐνώπιον μερικῶν δεκάδων θεατῶν καὶ μπόλικης τηλεόρασης∙ ὁ φόβος τῆς ἀποδοκιμασίας τὸν ἐξωθεῖ στὴν ἀπόκρυψή του, ὅταν καὶ στὸ Μέγαρο Μαξίμου πηγαινοέρχεται ἀπ’ τὴν εἴσοδο ὑπηρεσίας. Ἡ ἐξαγγελία ἐπανεκκινήσεως τῶν μεγάλων ἔργων καὶ τῶν ΕΣΠΑ θυμίζει τὰ ψέμματά του, διότι ἐπὶ ἑνάμισυ χρόνο τὰ εἶχε σταματήσει, διαφορετικὰ θὰ εἶχαν ὁλοκληρωθεῖ τὰ περισσότερα∙ ἡ αἴσθηση τοῦ κενοῦ κάτω ἀπ’ τὰ πόδια τους, μὲ τὴν κατάρρευση στὶς πραγματικὲς δημοσκοπήσεις, τὸν ξυλοδαρμὸ ὅποιου ὑπουργοῦ ἐμφανισθεῖ δημοσίᾳ καὶ τὴν διάλυση τοῦ κόμματος, τοὺς ὑποχρεώνουν στὴν ἀναζήτηση ἄλλων τρόπων ἐπικοινωνίας μὲ τὸν κόσμο. Ἔτσι ἐπιλέγουν τὴν προβολὴ τοῦ πρωθυπουργοῦ, διότι ἀποτελεῖ τὸ μοναδικὸ χαρτὶ τῆς κυβερνήσεωες, ὅσο ἀντέχει∙ ὅταν κυκλοφορήσει στὸν κόσμο, τότε θὰ φανεῖ στὴν πράξη ἡ ἀποδοχή του ἢ μή.