Ἀναγνώριση τῶν ἐξαρτήσεων

Ἡ πρόταση πρὸς τοὺς ἄλλους ἀρχηγοὺς γιὰ συνάντηση μαζί του ἀποτελεῖ τὴν ἀναγνώριση τῆς ἐξαρτήσεώς του ἀπ’ αὐτούς∙ ὁ Ναπολεοντίσκος ἔχει καταλάβει ὅτι δὲν ἔλέγχει πλέον τὴν πολιτικὴ δυναμικὴ τῆς χώρας καὶ ὅτι εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ ἐπικαλεσθεῖ ἢ νὰ ἐκμαιεύσει, ἐμμέσως ἢ ἀμέσως, τὴν ἀνοχὴ τῶν ἄλλων ἀρχηγῶν γιὰ τὴν ἔστω καὶ προσωρινὴ ἐπιβίωσή του. Ἡ ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος καὶ ὁ ἐκλογικὸς νόμος εἶναι μόνο προφάσεις, ἡ κατάρρευση τῆς δημοτικότητός του καὶ ἐκείνης τοῦ ΣΥΡΙΖΑ εἶναι ἡ αἰτία∙ ἄλλωστε, ὡς ἀντιπερισπασμὸ στὶς κινήσεις του, χρησιμοποιεῖ τὶς ὁλοκληρωτικῆς νοοτροπίας παρεμβάσεις τοῦ ἀναπληρωτοῦ ὑπουργοῦ Ὑγείας. Ἀλλὰ καὶ τηρεῖ ἀποστάσεις ἀπέναντί του, διότι βλέπει ὅτι τὸν κυνηγοῦν μὲ πέτρες.