Ἀνάκαμψη ἐπὶ Ἀντώνη Σαμαρᾶ

Τὴν ἀνάκαμψη τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας ἐπὶ Ἀντώνη Σαμαρᾶ καὶ τὴν πορεία της γιὰ ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση καὶ τὴν ἔνταξή της στὶς ἀγορὲς ἐπανέλαβε ὁ Κλάους Ραίνγκληνγκ, κατὰ τὴν ἔγκριση τῆς πρώτης δόσεως τῆς ἀξιολογήσεως πρὸς τὴν χώρα μας∙ ὁ πρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Μηχανισμοῦ Σταθεροποιήσεως τόνισε ὅτι ἔχουν γίνει μεταρρυθμίσεις ἀπ’ τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση, ἀλλὰ ὅτι ἀργεῖ νὰ φθάσει στὸ σημεῖο ποὺ βρισκόταν τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2014, μὲ ἕναν ἀπ’ τοὺς μεγαλύτερους ρυθμοὺς ἀναπτύξεως στὴν Εὐρωζώνη. Ἐννοεῖ, δηλαδή, ὅτι ἡ Ἑλλὰς ἔχασε τρία χρόνια μὲ τὴν σοσιαλιστική της περιπέτεια καὶ ὅτι στὸ τέλος τοῦ 2017 θὰ εἶναι στὴν ἀντίστοιχη θέση μὲ ἐκείνη τοῦ 2014. Τὸ ἀναγνωρίζουν ὅλοι…