Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, μετὰ τὶς προχθεσινὲς ἀνοδικές, μᾶλλον διότι ἐπανῆλθαν οἱ φόβοι γιὰ τὸ βρεταννικὸ δημοψήφισμα∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλαφρῶς στὰ 1,1313 δολλάρια καὶ παρέμεινε σταθερὸ στὰ 118,4250 γιέν, ἐνῶ ἔπεσαν, χρυσός, 1280,80, καὶ πετρέλαιο, 49,72. Οἱ δημοσκοπήσεις δείχνουν ἀμφίρροπη τὴν μάχη στὴν Βρεταννία, καθὼς μεγάλοι ἐπιχειρηματίες καὶ ξένοι ἐπενδυτὲς τάσσονται ὑπὲρ τῆς παραμονῆς στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση∙ ἀλλὰ οἱ λαϊκὲς ἐφημερίδες ἐπιλέγουν τὴν ἔξοδο, μὲ ἄμεση τὴν ἀπήχηση στὰ λαϊκὰ καὶ μεσαῖα στρώματα. Στὴν Οὐάσιγκτον ἡ ἐλεγχόμενη ἀπ’ τοὺς Ρεπουμπλικανοὺς Γερουσία ἀπέρριψε τέσσερες προτάσεις γιὰ περιορισμὸ τῆς ὁπλοχρησίας, λίγες μέρες μετὰ τὴν σφαγὴ στὸ Ὀρλάντο∙ οἱ σύλλογοι τῶν ὁπλοφρούντων στὴν Ἀμερικὴ παραμένουν πανίσχυροι, ἀνεξαρτήτως τῶν ἐπιπτώσεων. Πάντως στὴν προεκλογικὴ ἐκστρατεία ἡ Χίλλαρυ Κλίντον προηγεῖται, ἀλλὰ ὁ Ντόναλντ Τρὰμπ δείχνει ὅτι ἐλπίζει στὴν ἐπιτυχία του∙ πρόκειται γιὰ πολὺ δύσκολη ἀναμέτρηση, μὲ ἐκκρεμῆ πολλὰ προβλήματα τῆς χώρας.