Ὑπερυπολογιστὴς τῆς Κίνας

Ἡ Κίνα ἐγκαινίασε τὴν ἔναρξη λειτουργίας τοῦ μεγαλυτέρου ἡλεκτρονικοῦ ὑπολογιστοῦ στὸν κόσμο στὴν πόλη Βαξὶ τῆς ἐπαρχίας Γιάνγκσου∙ τὸ συνέδριο ψηφιακῆς τεχνολογίας στὸ Μπόχουμ τῆς Γερμανίας ἀναγνώρισε ὅτι πρόκειται γιὰ τὸν ταχύτερο σὲ πράξεις ὑπολογιστὴ παγκοσμίως, μὲ πλήρως κινεζικὸ ἐξοπλισμὸ καὶ 93 τετράκις δισεκατομμύρια πράξεις τὸ δευτερόλεπτο, μὲ 33,8 τοῦ προηγούμενου, κινεζικοῦ ἐπίσης. Τὸ Πεκῖνο ἐμφανίζεται ὡς ἡ χώρα μὲ τὴν πληρέστερη προσαρμογή του στὴν ψηφιακὴ ἐποχὴ ἀπὸ ὅλες τὶς ἄλλες∙ ἡ αὐτοματοποίηση στὴν οἰκονομία της ἐπεκτείνεται μὲ ταχύτατους ρυθμούς, ὅπως καὶ τὸ δίκτυο τῶν γρήγορων τραίνων, μὲ γραμμὲς 19000 χιλιομέτρων ἤδη. Τὸ μεγάλο της πρόβλημα εἶναι ἡ ρύπανση τοῦ περιβάλλοντος, ἡ ὁποία μαστίζει τὶς ἀνατολικὲς καὶ ἀναπτυγμένες ἐπαρχίες της∙ ἀποτελεῖ πρόκληση ἡ ἔγκαιρη ἀντιμετώπισή της.