Κύπρος, μεγάλες πυρκαϊὲς

Στὸ ὄρος Τρώοδος τῆς Κύπρου ἔχουν ξεσπάσει μεγάλες πυρκαϊές, μὲ ἀποτέλεσμα δύο νεκροὺς πυροσβέστες, πολλὰ χωριὰ καὶ μοναστήρια νὰ ἔχουν ἐκκενωθεῖ καὶ μαζικὴ βοήθεια ἀπ’ τὶς γειτονικὲς χῶρες γιὰ τὴν κατάσβεσή τους∙ Ἰσραήλ, Ἑλλὰς καὶ εὐρωπαϊκὲς χῶρες ἔχουν στείλει ἀεροπλάνα καὶ ἑλικόπτερα, μὲ ἄμεση συμμετοχὴ στὶς ἐπιχειρήσεις. Ὁ Νίκος Ἀναστασιάδης ἐπισκέφθηκε τὴν περιοχή, κοντὰ στὴν ὁποία βρίσκεται καὶ τὸ κρησφύγετο τοῦ Διγενῆ κατὰ τὸν πόλεμο τῆς ΕΟΚΑ∙ οἱ ἄνεμοι παρουσίασαν σχετικὴ ὕφεση χθὲς καὶ μὲ τὴν παρέμβαση τῶν περισσοτέρων πυροσβεστικῶν μέσων περιορίσθηκε κάπως τὸ πύρινο μέτωπο. Ἀπὸ σήμερα, ἐὰν ὑποχωρήσουν καὶ ἄλλο οἱ ἄνεμοι θὰ εἶναι εὔκολη ἡ κατάσβεση τῶν τελευταίων ἑστιῶν∙ ἡ μεγαλόνησος ὑφίσταται μία ἀπ’ τὶς χειρότερες φυσικὲς καταστροφὲς στὴν ἱστορία της ὡς ἀνεξάρτητο κράτος.