Κογκρέσσο, διαμαρτυρίες

Σὲ καθιστικὲς διαμαρτυρίες, μὲ συνθήματα καὶ φωνές, ἀντέδρασαν οἱ Δημοκρατικοὶ τοῦ Κογκρέσσου στὴν ἄρνηση τῶν πλειοψηφούντων Ρεπουμπλικανῶν νὰ ὑποβάλουν νομοθεσία γιὰ τὸν ἔλεγχο τῆς ὁπλοχρησίας∙ οἱ 168 βουλευτές, ἀπ’ τοὺς 188, καὶ οἱ 34 γερουσιαστές, ἀπ’ τοὺς 44, συμμετέχουν στὶς διαμαρτυρίες. Οἱ βουλευτὲς εἶχαν καταλάβει τὴν αἴθουσα τῆς Ὁλομελείας τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων καὶ φώναζαν, «χωρὶς νομοσχέδιο, δὲν ἀποχωροῦμε», ἐνῶ ὁ πρόεδρός της Πὼλ Ράϊαν, χαρακτήρισε ντροπὴ τὴν ἐκδήλωση καὶ ἔκλεισε τὴν τηλεόραση γιὰ νὰ μὴν μεταδίδονται οἱ σκηνὲς στὸ κοινό, ἀλλὰ πολλοὶ διαδηλωτὲς συγκεντρώθηκαν ἔξω ἀπ’ τὸ Καπιτώλιο γιὰ συμπαράσταση. Τὸ πρόβλημα γίνεται ὀξύτερο, μετὰ τὴν σφαγὴ πενῆντα ἀτόμων στὸ Ὀρλάντο στὶς 12 Ἰουνίου, ἀλλὰ οἱ ὀργανώσεις ὁπλοκατοχῆς θεωροῦν τὴν ὁπλοφορία ὡς συνταγματικό τους δικαίωμα∙ τὸ θέμα γίνεται κύριο καὶ στὴν προεκλογικὴ ἐκστρατεία, ἐπειδὴ ἔχει εὐαισθητοποιηθεῖ ἀρκετὰ ἡ ἀμερικανικὴ κοινὴ γνώμη ἀπ’ τοὺς θανάτους λόγῳ τῆς ὁπλοκατοχῆς.