Ἅλμα Data Communications

Ἡ ἑλληνικὴ ἑταιρεία Data Communications κέρδισε τὸ πρῶτο βραβεῖο, ὡς πρὸς τὸ ἐργασιακό της περιβάλλον στὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμπόσιο ἀξιολογήσεως τοῦ ἐργασιακοῦ περιβάλλον στὸ Δουβλῖνο σὲ ἐπιχειρήσεις 50 ἕως 500 ἀτόμων∙ ἡ ἑταιρεία ἱδρύθηκε τὸ 1987 καὶ παρέχει πλήρη συστήματα ψηφιακῆς ὑποστηρίξεως σὲ ὀργανισμοὺς καὶ ἐπιχειρήσεις, μὲ συνεργασία μὲ τὶς διεθνῶς μεγάλες ἑταιρεῖες, ὅπως ἡ Microsotf. Ἡ διευθύνουσα σύμβουλος τῆς ἑταιρείας, Ζωὴ Δουζένη, χαρακτήρισε τὸ βραβεῖο ὡς ἀναγνώριση τῆς δράσεως τῆς ἑταιρείας καὶ τῶν συνθηκῶν δημιουργικῆς ἐργασίας στὴν ἑταιρεία καὶ ἀναγνωρίσεως τῶν πρωτοβουλιῶν ὅλων∙ ἡ ἰσοτιμία καὶ ἡ ἐλεύθερη ἀναζήτηση εἶναι τὸ κύριο χαρακτηριστικό της. Τὶς δυνατότητες συνθέσεως τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης ἀξιοποιεῖ ἡ ἑταιρεία, μαζὶ μὲ τὶς πολλὲς ἄλλες στὴν χώρα μας∙ σὰν τὰ μανιτάρια ξεφυρτώνουν στὴν Ἑλλάδα.