Γαλλία, μεγάλες ἀπεργίες

Στὴν Γαλλία οἱ μεγάλες ἀπεργίες καὶ διαδηλώσεις συνεχίζονται, κατὰ τῶν ἐργασιακῶν μεταρρυθμίσεων μὲ σκληρὲς συγκρούσεις στὸ Παρίσι∙ ἡ κυβέρνηση εἶχε ἀπαγορεύσει στὴν ἀρχὴ τὶς διαδηλώσεις, ἀλλὰ στὴν συνέχεια ἀνακάλεσε τὴν ἀπόφασή της. Ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ δὲν φαίνεται διατεθειμένος ὑποχωρῆσαι στὶς μεταρρυθμίσεις οἱ ὁποῖες εἶναι ἀπαραίτητες γιὰ τὸν ἀνταγωνισμὸ τῆς γαλλικῆς οἰκονομίας, καὶ ποὺ προτείνονται καὶ ἀπ’ τὴν Ἐπιτροπή∙ ἡ ἀναταραχὴ συμβαίνει, ἐνῶ διεξάγεται τὸ Euro16 καὶ διάφοροι ποδοσφαιρικοὶ ἀγῶνες σὲ πολλὲς πόλεις. Ἡ δοκιμασία γιὰ τὸν Γάλλο πρόεδρο εἶναι εὐθεῖα, διότι, ἐὰν ὑποχωρήσει ἢ ἀποτύχει στὴν ἐφαρμογή τῶν μεταρρυθμίσεων, τότε τελειώνει καὶ πολιτικά, διότι ἤδη εἶναι ὁ τελευταῖος σὲ δημοτικότητα Εὐρωπαῖος ἡγέτης, μὲ τὸν Ναπολεοντίσκο μόνο ἀκολουθῆναι αὐτόν. Ὁ Ἰούλιος εἶναι ὁ κρίσιμος μῆνας γιὰ τὸ νομοσχέδιο.