Φόροι καὶ ἀπώλεια ἐσόδων

Ἡ φοροκαταιγίδα καὶ οἱ περικοπὲς συντάξεων ἐπανέρχονται τὸν Ὀκτώβριο, ἐνῶ οἱ καθυστερήσεις στὴν ἀπορρόφηση τῶν κοινοτικῶν κονδυλίων ἔχουν ἐκνευρίσει καὶ τοὺς Εὐρωπαίους∙ πολλοὶ πιστεύουν ὅτι τὸ δεύτερο εἶναι πολιτικὴ ἐπιλογὴ τῆς κυβερνήσεως, γιὰ τὴν χρεωκοπία τῆς χώρας, διαφορετικὰ δὲν ἐξηγεῖται ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομίας νὰ ἐξαγγέλει τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ χωλοῦ ἀναπτυξιακοῦ νόμου ἀπ’ τὸν ἑπόμενο μῆνα καὶ νὰ ἔχει ἀπορροφήσει μόνο τὸ 2,4% τοῦ ΕΣΠΑ 2014-2020, καὶ ἐλάχιστες δεκάδες ἑκατομμύρια ἀπ’ τὸ 25 δις τοῦ προγράμματος Γιοῦνκερ, μέσα σὲ εἴκοσι μῆνες, ἐνῶ καὶ οἱ ἀποκρατικοποιήσεις καρκινοβατοῦν, λόγῳ τῶν συντεχνιακῶν ἀντιδράσεων. Ἡ πορεία δὲν ἀλλάζει μέσα σὲ δεκαπέντε μέρες, πιστεύουν στὶς Βρυξέλλες, καὶ προβλέπουν πολιτικὲς ἐξελίξεις∙ ἄλλωστε ὁ φόβος τῶν διαδηλώσεων ἔχει καταστεῖ ἐφιάλτης γιὰ τὸν Ναπολεοντίσκο καὶ ἀπαιτεῖ τὴν σιδηρόφρακτη προστασία του στὶς μετακινήσεις του, περισσότερο κι ἀπ’ τὸν Ἀνδρέα Παπανδρέου. Οὐδεὶς ἐσώθη μὲ τὸν ἀστυνομικὸ κλοιό.