Ἀναγνώριση τῆς πορείας του

Ὁ Ναπολεοντίσκος ἔκανε πολλὰ λάθη στὴν Θεσσαλονίκη, ἀφοῦ δὲν ξέρει νὰ μιλάει σωστὰ καὶ οὔτε τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα τὴν χρησιμοποιεῖ καλά∙ ἀπαντώντας σὲ ἐρώτηση, γιὰ τὴν συνεργασία του μὲ τὰ μικρὰ κόμματα, ἀπάντησε ὅτι ἡ τάση πλέον εἶναι ἡ συσπείρωση πρὸς τὰ μεγάλα κόμματα, μὲ τὴν ἐλπίδα τῆς ἐξουσίας καὶ ἀπὸ αὐτὰ ἑλκύονται οἱ ἀναποφάσιστοι. Ἔχει δίκαιο, ἀλλὰ τότε ὁ κόσμος, θεωρεῖ τὸν ΣΥΡΙΖΑ, μὲ κάτω τοῦ 17-18%, ὡς μικρὸ κόμμα, ὅπως ἔλεγε ὁ ἴδιος γιὰ τὴν Νέα Δημοκρατία ὅταν εἶχε καὶ πολὺ πάνω ἀπ’ τὸ 20% πρὸ διετίας∙ δείχνει ὅτι ἀναγνωρίζει τὴν κατάστασή του, «γλῶσσα λανθάνουσα» καὶ ἀρχίζει τὶς περιοδεῖες γιὰ ὅσα περισώσει στὸν δρόμο…