Ἐπιβεβαιώσεις τρομοκρατίας

Οἱ ἐπιβεβαιώσεις γιὰ τὶς διασυνδέσεις τῆς ἰσλαμικῆς τρομοκρατίας μὲ κυκλώματα μέσα στοὺς μετανάστες ἔρχονται πλέον στὴν δημοσιότητα∙ τὰ στοιχεῖα ἀποκαλύπτονται ἀπ’ τὴν ἔρευνα τῶν τετρακοσίων Εὐρωπαίων ἀστυνομικῶν ποὺ ἔχουν ἐγκατασταθεῖ στὴν Ἑλλάδα, στὰ πλαίσια τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐθνοφυλακῆς, ἂν καὶ ἡ κυβέρνηση, ὅλο καὶ τῆς ἀποκρύπτει πολλά. Ἀρκετὰ μηνύματα μεταξὺ τῆς Ράκκα καὶ τῶν νησιῶν μας ἔχουν καταγραφεῖ ἀπὸ πέρυσι τὸ Καλοκαῖρι, ἐνῶ ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἄνοιγε τὰ σύνορα σὲ ὅλους τοὺς μετανάστες∙ πολλοὶ πιστεύουν, ὅτι, ἡ προειδοποίηση τοῦ Γερμανοῦ ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν, γιὰ ἐπιστροφὴ προφύγων στὴν Ἑλλάδα, ἔγινε ὡς ἀπειλὴ γιὰ τὴν ἀποφυγὴ συνεργασίας τῶν ὑπηρεσιῶν μας στὴν καταπολέμηση τῆς τρομοκρατίας. Ἄλλωστε καθυστεροῦν ἀκόμη τὰ στοιχεῖα γιὰ τοὺς Ἑλληνες τρομοκράτες.