Συρία, ἔναρξη ἐκεχειρίας

Ἡ ἔναρξη τῆς ἐκεχειρίας ἔγινε χθὲς τὸ βράδυ στὴν Συρία, ἀλλὰ δὲν εἶναι δεδομένο, ὅτι θὰ τὴν τηρήσουν ὅλες οἱ ἰσλαμικὲς ὀργανώσεις∙ ἤδη πολλὲς ἀπ’ αὐτὲς ἄρχισαν τὶς ἐπιθέσεις αὐτοκτονίας κατὰ σιιτικῶν θέσεων, ὁπότε ὑποχρεωτικὰ ἀπαντοῦν οἱ ἀντίπαλοί τους. Τὸ ἰσλαμικὸ κράτος βρίσκεται σὲ πλήρη ὑποχώρηση, ἐνῶ φαίνεται ὅτι ἡ Τουρκία ἔχει διακόψει τὸν ἀνεφοδιασμό του σὲ ὅπλα καὶ χρήματα, τουλάχιστον ἐπισήμως, καὶ παρόμοια στάση δείχνει ὅτι τηρεῖ καὶ ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία∙ οἱ διασυνδέσεις ὅμως τοῦ χαλιφάτου εἶναι βαθύτερες καὶ φθάνουν μέχρι τοὺς Ἀμερικανοὺς κερδοσκόπους οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουν φανερώσει τὶς προθέσεις τους. Ἐὰν ἐπιβληθεῖ ἡ ἐκεχειρία καὶ σταματήσει ὁ ἐμφύλιος πόλεμος ὁ μεγάλος κερδισμένος θὰ εἶναι ὁ Χαφὲζ Ἀσσάντ, διότι ἐλέγχει σχεδὸν ὁλόκληρη τὴν χώρα καὶ διαθέτει τὸν πλέον ἀξιόμαχο στρατό∙ μὲ κάποιες παραχωρήσεις πρὸς τοὺς ἀντιπάλους του διατηρεῖται στὴν ἐξουσία καὶ δημιουργοῦνται τὰ τετελεσμένα γεγονότα.