Ἐπέτειος διδύμων πύργων

Ἡ τελετὴ στὴν ἐπέτειο τῶν διδύμων πύργων, γιὰ τὰ δεκαπέντε χρόνια ἀπ’ τὶς τρομερὲς τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις, συγκέντρωσε τὴν ἡγεσία τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν∙ ἡ ἑνδεκάτη Σεπτεμβρίου 2001 ἄλλαξε τὴν πορεία τοῦ κόσμου, καθὼς τὴν ἐπομένη τῶν ἐπιθέσεων μὲ τοὺς χιλιάδες νεκρούς, σχεδιάσθηκε ἡ ἀπάντηση της κοσμοκράτειρας τότε, μὲ τὶς ἐπιθέσεις της στὸ Ἀφγανιστὰν καὶ στὸ Ἰράκ, μὲ ἀμφίβολη τὴν ἀποτελεσματικότητά τους. Οἱ πόλεμοι στὶς δύο μαρτυρικὲς χῶρες συνεχίζονται, μὲ τὴν ἐπέκτασή τους καὶ στὴν Συρία, ἐνῶ ἀποδεικνύεται ὅτι τὰ στοιχεῖα γιὰ τὴν ἀπόβαση στὸ Ἰρὰκ ἦταν πλαστά∙ πάντως ὁ κόσμος εἶδε τὴν ἀδιαθεσία τῆς Χίλλαρυ Κλίντον καὶ τὴν βιαστικὴ ἀπομάκρυνσή της ἀπ’ τὴν τελετή, ὅ,τι χειρότερο τῆς ὑποψηφίου τῶν Δημοκρατικῶν, χωρὶς προοπτικὴ διεξόδο, στὴν ἀκμὴ τῆς προεκλογικῆς ἐκστρατείας.