Κυπριακό, καλὲς προοπτικὲς

Οἱ προοπτικὲς γιὰ ἐπίλυση τοῦ Κυπριακοῦ στὸ προσεχὲς μέλλον εἶναι γιὰ πρώτη φορὰ εὐοίωνες∙ ὁ Μπὰν Κιμοὺν ἐξέφρασε τὴν ἐλπίδα ἡ ἐπανενοποίηση τῆς νήσου νὰ γίνει, πρὶν ἀπ’ τὴν λήξη τῆς θητείας του στὸ τέλος τοῦ ἔτους. Τὴν ἴδια αἰσιοδοξία ἐκφράζουν καὶ οἱ Νίκος Ἀναστασιάδης καὶ Μουσταφᾶ Ἀκιτζί, μὲ μηνύματά τους γιὰ τὴν ἔναρξη τοῦ ραμαζανιοῦ γιὰ τοὺς Τουρκοκύπριους∙ οἱ συναντήσεις τῶν δύο ἡγετῶν συνεχίζονται καθημερινά, μέχρι τὴν Παρασκευή, ὁπότε θὰ γίνουν καὶ οἱ πρῶτες ἐπίσημες ἀνακοινώσεις γιὰ τὰ ἀποτελέσματά τους. Τὸ διεθνὲς περιβάλλον εἶναι εὐνοϊκό, καθὼς συμφωνοῦν στὴν λύση οἱ μεγάλες δυνάμεις καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι κι ἀπομένει στὴν πράξη ἡ στάση τῆς Τουρκίας, ἀλλὰ καὶ οἱ Τουρκοκύπριοι στὴν πλειοψηφία τους δέχονται τὴν συμβιβαστικὴ λύση τῆς ὁμοσπονδίας.