Ἀποκατάσταση ἐμπιστοσύνης, ὅρος γιὰ ἀνάπτυξη

Ἡ ἐγγύηση γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ στὴν ἀνάπτυξη εἶναι ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης καὶ ἡ πολιτικὴ σταθερότητα, ὑπογραμμίζουν στὶς Βρυξέλλες καὶ ἐπισημαίνει ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης∙ καμπὴ στὴν σκληρὴ ἀντιπολίτευση καὶ στὴν ἀπαίτηση γιὰ ἐκλογὲς θεωρεῖται ἡ ἐμφάνισή του στὴν Θεσσαλονίκη τὸ Σάββατο, ἐνῶ συμπληρώνει τὶς ἐπαφές του μὲ τὶς παραγωγικὲς τάξεις καὶ τὶς ἐσωτερικὲς μετρήσεις τῆς κοινῆς γνώμης, ποὺ δείχνουν ὑψηλὸ διψήφιο ἀριθμὸ καὶ αὐξανόμενη τὴν διαφορὰ μὲ τὸν ΣΥΡΙΖΑ. Ἡ ἀντιπαράθεση μὲ τὴν κυβέρνηση ὀξύνεται καὶ ἑστιάζεται πλέον στὰ θέματα λειτουργίας τῆς δημοκρατίας καὶ ἀποκαλύψεως τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ τῆς Ναπολεοντίσκου ποὺ θυμίζει ἄλλες ἐποχές∙ ἐὰν συνεχίσει στὸ ἐπίπεδο αὐτὸ ἡ σύγκρουση οἱ ἐκλογὲς θὰ ἔχουν ὡς ἀντικείμενο τὴν προτασία τῶν δημοκρατικῶν θεσμῶν ἀπ’ τὴν αὐταρχικὴ ἐξουσία.