Ἀποκορύφωση ἀντιπαραθέσεως

Στὴν ἀποκορύφωσή της ὁδηγεῖται ἡ πολιτικὴ ἀντιπαράθεση, καθὼς ἀνεβαίνει στὴν Θεσσαλονίκη ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, μὲ συγκεκριμένο καὶ πειστικὸ πρόγραμμα, ἐνῶ οἱ ἐξαγγελίες Γιοῦνκερ εὐνοοῦν τὴν Νέα Δημοκρατία, διότι ἀποκαλύπτουν τὴν καταστροφικὴ πολιτικὴ τῆς κυβερνήσεως∙ ἡ διάλυση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἐπιταχύνει τὴν κατιοῦσα τοῦ Ναπολεοντίσκου, ἐνῶ τὸ ἀδιέξοδο μὲ τοὺς δανειστὲς μετατρέπεται σὲ χαριστικὴ βολή. Τὸ Μαξίμου ἤλπιζε ὅτι ἡ πόλωση καὶ οἱ ἐμφανίσεις τοῦ πρωθυπουργοῦ θὰ εὐνοοῦσαν τὴν καλλιέργεια κλίματος γιὰ ἐκλογικὴ ἀναμέτρηση, μὲ τὴν προσδοκία συσπειρώσεως τῶν ὀπαδῶν του∙ ἀλλὰ τὸ Βατερλὼ τῆς Θεσσαλονίκης καὶ ἡ παταγώδης ἀποτυχία τῶν προσυνεδριακῶν διασκέψεων ὀδηγοῦν τὸν Ναπολεοντίσκο στὴν ἐγκατάλειψη τοῦ σχεδίου, ἐνῶ ἡ πληρωμὴ τῆς Ἐφορίας καὶ τοῦ ΕΝΦΙΑ ἔρχεται, ὅπως ἦρθαν καὶ τὰ κρυφὰ ἐλλείμματα 900 ἑκατομμυρίων εὐρώ, καθὼς ἡ Ἑλλὰς ἔρχεται τρίτη στὴν Εὐρώπη σὲ δημόσιες δαπάνες ἐπὶ τοῦ ΑΕΠ. Ἀναζητεῖται στὶς ὑπόγειες συσκέψεις ἐναλλακτικὴ λύση, ἀλλὰ ἐπὶ ματαίῳ…