Πρὸς ἀδιέξοδο γιὰ ἐκλογὲς

Τὴν ἐκδοχὴ τοῦ ἀδιεξόδου μὲ τοὺς δανειστὲς καὶ τὴν καταγγελία τοῦ ΔΝΤ ὡς ὀργάνου τοῦ φιλελευθερισμοῦ φαίνεται ὅτι καλλιεργεῖ ἡ κυβέρνηση, μὲ τὶς παντελῶς ἀδικαιολόγητες κινήσεις της∙ ἡ ἐμμονὴ στὴν ἐπιλογὴ ἡμετέρων στὸ Ὑπερταμεῖο καὶ ἡ «ἀρχαιολογία» στὸ Ἑλληνικὸ ἀποβλέπουν στὴν διατήρηση κάποιων θέσεων καὶ προσβάσεων στὴν μετεκλογικὴ κατάσταση. Ἄλλωστε τὸ θέμα τῆς Αἴγινας φουντώνει, καθὼς ἡ ἀνακρίτρια ζήτησε τὴν ἄρση τῶν τηλεφωνικῶν συνδιαλέξεων, ὅλων τῶν ἐμπλεκομένων, ἐνῶ στὸν Πειραιᾶ εἶναι κοινὸ μυστικὸ ὅτι κορυφαῖοι τῆς παρέας τῆς νήσου ἐμπλέκονται στὸ ταχύπλοο∙ ὁ Ναπολεοντίσκος γνωρίζει ὅτι δὲν ἀντιμετωπίζονται τὰ προβλήματα αὐτά, μὲ ἀνύπαρκτο κόμμα καὶ μηδενικὴ ἀποδοχὴ τοῦ κόσμου στὸ πρόσωπό του. Ἕνα εἶναι τὸ μέλημά του, ἡ διατήρηση τοῦ μεγαλυτέρου δυνατοῦ ποσοστοῦ στὴν κάλπη, διότι ὁδηγεῖται στὴν τύχη τοῦ ΠΑΣΟΚ τὸ 2012∙ ἴσως ἔχουμε νέα ἐναλλαγὴ στὴν κατάταξη δυνάμεων, ὅπως δείχνει ἡ μαζικὴ μετακίνηση ψηφοφόρων.