Ἀναπόφευκτες οἱ ἐξελίξεις

Οἱ πολιτικὲς ἐξελίξεις φαίνονται ἀναπόφευκτες, τόσο γιατὶ τὶς ζήτησε ἀπαιτητικὰ καὶ πειστικὰ ὁ Κυριάκος Μηστοτάκης στὴν Θεσσαλονίκη, ὅσο καὶ ἐπειδὴ ὁ Ναπολεοντίσκος μίλησε σὲ παγερὴ καὶ ἄχρωμη Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ τὴν ἴδια μέρα∙ ἡ ἐνημέρωση τοῦ Μεγάρου Μαξίμου ἀναφέρει ὅτι οἱ ἑπόμενες δημοσκοπήσεις θὰ εἶναι πολὺ χειρότερες, διότι δὲν προβλέπεται ἀνάκτηση τοῦ χαμένου ἐδάφους, ἀλλὰ οἱ διεθνεῖς ὑποχρεώσεις τοῦ πρωθυπουργοῦ στὴν Νέα Ὑόρκη δὲν τοῦ ἀφήνουν περιθώρια ἐλιγμῶν. Οἱ πιέσεις ὅμως τῶν δανειστῶν αὐξάνονται καθημερινὰ καὶ σὲ δέκα μέρες γίνονται οἱ πληρωμὲς δόσεων Ἐφορίας καὶ ΕΝΦΙΑ, μὲ δεδομένη τὴν μεγάλη ὑστερησή τους∙ ὁ κόφτης ἔχει ἐπιβληθεῖ, μὲ τὴν ἄρνηση πληρωμῆς τοῦ δημοσίου, ἀλλὰ ἔρχεται ἀκόμη χειρότερος. Συνέδριο, μὲ τρεῖς κι ὁ κοῦκκος, δὲν γίνεται καὶ ἡ ἀναβολή του χρειάζεται σοβαρὴ δικαιολογία καὶ αὐτὴν μόνο ἡ κάλπη τὴν προσφέρει. Ἀντέχει ὅμως ὁ πρωθυπουργὸς πολιτικὴ συντριβὴ καὶ εἰσαγγελέα μετά; Ίδομεν!