Σκάνδαλα, συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ

Ἡ δυσωδία τῶν σκανδάλων πνίγει τὴν κυβέρνηση, ἐνῶ ἡ παντελὴς ἀπουσία στελεχῶν παρασύρει στὸν Καιάδα τὸ συνέδριο καὶ ὁ καταποντισμὸς τοῦ Ναπολεοντίσκου στὶς δημοσκοπήσεις συμπληρώνει τὸ ναυάγιό της∙ πολλὰ στελέχη προτείνουν τὴν ἀναβολὴ τοῦ συνεδρίου, ἀφοῦ κανεὶς δὲν δέχεται νὰ συμμετάσχει καὶ ὁ κίνδυνος νὰ συμπέσει μὲ τὰ σκάνδαλα τῶν τηλεοπτικῶν ἀδειῶν καὶ τῆς Τραπέζης Ἀττικῆς εἶναι ἄμεσος. Ὁ Ναπολεοντίσκος δὲν ἀπάντησε στὶς εἰσηγήσεις αὐτές, ἐνῶ ἄλλοι τοῦ ἐπισήμαναν ὅτι καὶ ἡ δωρεά τῶν πεντακοσίων ἑκατομμυρίων εὐρὼ πρὸς τοὺς ἐργολάβους γιὰ τὴν ἐπανεκκίνηση τῶν μεγάλων ἔργων δὲν κρίνεται καθόλου νόμιμη, ἐνῶ ἔχει εὐθύνη καὶ ἡ κυβέρνηση, μὲ τὴν διακοπὴ τῆς χρηματοοτήσεώς τους πέρυσι τὸ πρῶτο ἑξάμηνο∙ τὰ προβλήματα εἶναι πάρα πολλὰ καὶ ὁ πρωθυπουργὸς χωρὶς προσωπικὴ ἀπήχηση πρὸς τὸν ἑλληνικὸ λαό. Ἑπομένως εἶναι ὑποχρεωμένος ἀναζητῆσαι διέξοδο, ἀλλὰ αὐτὴ ἀπαιτεῖ τόλμη, ὅταν περιμένει ἐναγωνίως καὶ ὁ Εἰσαγγελέας.