Διασυνδέσεις τοῦ ἐργολάβου

Ὁ πολυθρύλητος ἐργολάβος τῶν τηλεοπτικῶν ἀδειῶν, μὲ τοὺς βοσκοτόπους καὶ τὰ δάνεια ἀπ’ τὴν Τράπεζα Ἀττικῆς, ἦταν ὁ χαϊδεμένος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ πρὶν ἀπ’ τὴν ἄνοδό του στὴν ἐξουσία∙ ὅπως ἦταν καὶ στὴν δεύτερη περίοδο τῆς πασοκικῆς ἀκμῆς∙ ἔχουν γραφεῖ πολλὰ γιὰ τὸν τρόπο ἀναλήψεως τῶν ἐργολαβιῶν τότε καὶ τώρα, ἄλλωστε οἱ ἴδιοι μηχανισμοὶ εἶναι καὶ τὰ ἴδια πρόσωπα, μόνο ποὺ ἀνεδείχθησαν πλέον τὰ παλαιὰ χαμηλότερα κλιμάκια στὴν κορυφή. Οἱ ἀπάτες ἔγιναν, ἐπειδὴ πίστευαν ὅτι δὲν θὰ λογοδοτοῦσαν ποτέ, ὅπως ἔκανε καὶ ὁ Κοσκωτᾶς∙ ἀλλὰ νά, ποὺ ἔρχεται ἡ στιγμὴ τῆς λογοδοσίας. Στὸ ἐσωτερικὸ ὅμως τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ὁ ἐργολάβος φαίνεται ὅτι κερδίζει, λόγῳ στενῶν διασυνδέσεων μὲ Σικελία.