Ἐκλογὲς Ρωσίας, Βερολίνου

Οἱ ἐκλογὲς στὴν Ρωσία καὶ στὸ Βερολίνο συζητήθηκαν διεθνῶς∙ ἡ «Ἡνωμένη Ρωσία» αὔξησε τὴν πλειοψηφία της στὸ 54,3%, ἔναντι 49% τὸ 2011, μὲ τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν πανίσχυρο πλέον στὴν χώρα του, παρὰ τὴν ἀποχὴ στὸ 50%. Στὴν διεθνῆ σκηνὴ τὸ Κρεμλίνο αἰσθάνεται τὴν ὑποστήριξη τοῦ λαοῦ του∙ περισσότερο μετράει αὐτὸ στὸ θερμὸ μέτωπο τῆς Συρίας, ὅπου ἡ Μόσχα φαίνεται ὅτι ἀναλαμβάνει νέες πρωτοβουλίες γιὰ τὴν εἰρήνευση τῆς μαρτυρικῆς χώρας. Στὸ Βερολίνο, τὸ Χριστιανοδημοκρατικὸ Κόμμα τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ ἦρθε πάλι δεύτερο, 17,6%, ἀλλὰ μὲ ἀπώλειες, 5,7%, ἔναντι τῶν ἐκλογῶν τοῦ 2012, μὲ πρῶτο τὸ Σοσιαλδημοκρατικό, 21,6%, ἀπώλειες, 6,7%, καὶ τὸ ἀντιμεταναστευτικὸ AfD, 14%. Πάντως οἱ ἔγκυροι παρατηρητὲς σημειώνουν ὅτι στὸ Βερολίνο ζοῦν δυόμισυ ἑκατομμύρια Τοῦρκοι, ποὺ καταψήφισαν τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ, ἐντολῇ τῆς Ἄγκυρας, ἀλλὰ αὐτὴ ἀνέλαβε εὐθέως τὴν εὐθύνη τῆς ἧττας καὶ ὑποσχέθηκε ἔγκαιρη προσαρμογή της.