Σπρώχνοντας τὶς μέρες τους

Σὲ συμβιβαστικὴ λύση κατέληξαν κυβέρνηση καὶ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος γιὰ τὴν Τράπεζα Ἀττικῆς, καθὼς ὁ διορισμὸς Ἐπιτρόπου συνεπάγεται ραγδαῖες πολιτικὲς ἐξελίξεις, οἱ ὁποῖες ἀναβάλλονται, λόγῳ τῆς ἀπουσίας τοῦ Ναπολεοντίσκου∙ ὁ συμβιβασμὸς περιλαμβάνει, τὸν διορισμὸ Θόδωρου Παντελάκη, ἀλλὰ μὲ τὴν ρητὴ δέσμευση στενῆς συνεργασίας μὲ τὶς ἐποπτικὲς ἀρχὲς γιὰ τὴν ἐκκαθάριση τῆς κόπρου τοῦ Αὐγείου, ἐνῶ ἀποκλείσθηκε ὁ Κώστας Μακέδος τοῦ ΤΣΜΕΔΕ, ποὺ θεωροῦσε ἡ κυβέρνηση ὡς κύριο ἄνθρωπό της καὶ ἐκκρεμεῖ ἡ ὑποβολὴ τῆς ἐκθέσεως στὸν Εἰσαγγελέα, μόλις ὁλοκληρωθεῖ ἡ μετάφρασή της. Ἡ ἄτακτη ὑποχώρηση ἔγινε καὶ στὴν Ἐπιτροπὴ Θεσμῶν καὶ Διαφάνειας, ὅπου δέχθηκε ὁ ΣΥΡΙΖΑ τὴν κλήση γιὰ κατάθεση τοῦ ὑπερυπουργοῦ καὶ τῶν καναλαρχῶν∙ οἱ ἐξελίξεις μᾶλλον πᾶνε μετὰ τὴν Κυριακὴ καὶ τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ πρωθυπουργοῦ, ἐνῶ καὶ ἡ Ἐπιτροπὴ παρακολουθεῖ στενὰ τὴν ὑπόθεση καὶ ζητάει τὴν πλήρη ἐξυγίανση τοῦ τραπεζικοῦ συστήματος τῆς χώρας μας.