Ἀποδιάλυση καὶ συνέδριο

Ἡ ἀποδιάλυση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται καθαρώτερα στὴν παντελῆ ἀπουσία στελεχῶν του στὶς συνεδριακὲς διαδικασίες, ἐνῶ τὰ σκάνδαλα καὶ ἡ φοροκαταιγίδα πολλαπλασιάζουν τὴν διαρροή∙ ἡ Κουμουνδούρου ἔχει προειδοποιήσει ἀπὸ καιρὸ τὸν Ναπολεοντίσκο γιὰ τὴν ἄρνηση συμμετοχῆς στὶς συνεδριάσεις τῶν νομαρχιακῶν ἐπιτροπῶν, κάτι ποὺ τὸ εἶδε καὶ ὁ ἴδιος στὴν Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ τῆς Κυριακῆς, μὲ τὴν παρουσία τῶν μισῶν στὴν ὁμιλία του καὶ τὴν ἐσπευσμένη φυγὴ καὶ αὐτῶν, μετὰ τὸ τέλος της. Τὸ μεταναστευτικὸ προστίθεται στὰ σκάνδαλα καὶ στὴν κοινωνικὴ ἐξαθλίωση, καθὼς θεωρεῖται δεδομένο ὅτι ἐλάχιστοι θὰ πληρώσουν τὶς δόσεις τους στὴν Ἐφορία καὶ στὸν ΕΝΦΙΑ∙ στὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν ἔχει σημάνει συναγερμός, ἐνῶ καὶ οἱ δανειστὲς εἶναι πλήρως ἐνήμεροι γιὰ τὴν ὑστέρηση τῶν ἐσόδων καὶ ἑτοιμάζονται γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ κόφτη στὴν πραγματική του μορφὴ καὶ χωρὶς τὶς κυβερνητικὲς περικοκλάδες. Τὸ Μαξίμου γνωρίζει ἄριστα ὅτι δὲν ἀντέχει νέα δοκιμασία.