Ἐξέγερση τῶν μεταναστῶν

Σὲ κατάσταση ἐξεγέρσεως βρίσκονται οἱ μετανάστες στὰ περισσότερα κέντρα φιλοξενίας τους, ἐνῶ στὴ Μόρια τῆς Λέσβου ἔχουν πυρπολήσει τὶς ἐγκαταστάσεις καὶ συγκρούονται καθημερινὰ μεταξύ τους∙ ἡ χώρα πληρώνει τὴν ἐγκληματικὴ πολιτικὴ τῆς κυβερνήσεως τὸ εἰκοσάμηνο. Εἶχε ἀνοίξει τὴν Καλογρέζα κι εἶχε δώσει τὸ σύνθημα γιὰ ἐλεύθερη εἴσοδο στὴν Ἑλλάδα τῶν ἑκατομμυρίων μεταναστῶν καὶ προσφύγων τῆς Τουρκίας∙ στὴν πράξη ἄφησε ἐλεύθερους τοὺς διακινητὲς στὴν δράση τους, ἀφοῦ ἡ ἐντολὴ πρὸς τὴν Ἀστυνομία καὶ τὸ Λιμενικὸ ἦταν νὰ μὴν τοὺς συλλαμβάνουν κι οὔτε κἂν νὰ τοὺς ἐμποδίζουν στὴν δράση τους, διότι αὐτὲς ἦταν οἱ ἐπιταγὲς τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων. Τώρα πληρώνουμε τὴν καταστροφή, διότι θὰ λογοδοτήσει τελικὰ καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος.