Διακρίσεις ἐρευνητῶν μας

Οἱ διακρίσεις τῶν ἐρευνητῶν μας στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία ξεφυτρώνουν σὰν τὰ μανιτάρια καὶ ἀναγνωρίζονται στὴν διεθνῆ ἀγορά∙ ὀ Γεώργιος Καραγιαννίδης, καθηγητὴς ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν στὸ Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τιμήθηκε φέτος γιὰ δεύτερη χρονιὰ μὲ τὸ διεθνὲς βραβεῖο Thomson Reuters, γιὰ τὶς ἔρευνές του στὶς ὀπτικὲς ἴνες καὶ στὴν κινητὴ τηλεφωνία. Εἶχε ἐφεύρει μάλιστα νέο τρόπο γιὰ τὴν αὐτόματη φόρτιση τῶν κινητῶν τηλεφώνων μὲ ἠλεκτρομαγνητικὰ κύματα, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς συνομιλίας τοῦ χρήστη∙ ὁ καθηγητὴς ἔχει δεχθεῖ χιλιάδες προτάσεις γιὰ θέσεις στὰ μεγαλύτερα Πανεπιστήμια τοῦ κόσμου, ἀλλὰ παραμένει στὴν Θεσσαλονίκη, παρὰ τὶς ἀντιξοότητες καὶ τὶς δυσκολίες χρηματοδοτήσεως τῶν ἐρευνῶν του, ἐνῶ στὶς δημοσιεύσεις συνεργάζεται μὲ πολλοὺς Κινέζους καὶ ἄλλους.