Κλίντον, διαρροὴ νεαρῶν

Τὴν διαρροὴ ἀπ’ τοὺς ὑποστηρικτὲς τῆς Χίλλαρυ Κλίντον τῶν νεαρῶν τοῦ διαδικτύου, τῶν millenials ὅπως λέγονται, καὶ τῶν ἐργαζομένων καταγράφουν οἱ τελευταῖες δημοσκοπήσεις καὶ ἡ πρώτη ὑποψηφία πρόεδρος τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν καταβάλλει ἀπεγνωσμένες προσπάθειες γιὰ τὴν ἀνάκτησή τους∙ οἱ τελευταῖες τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις, ἂν καὶ ἔχουν συλληφθεῖ οἱ Ἰσλαμιστὲς δράστες, ὁδηγοῦν τοὺς Ἀμερικανοὺς σὲ ἐθνικιστικὲς θέσεις. Ἡ προπαγάνδα γιὰ αὐστηρὰ μέτρα κατὰ τῶν μεταναστῶν κερδίζει ἔδαφος, καθὼς ὁ μέσος Ἀμερικανὸς φοβᾶται πλέον νὰ κυκλοφορεῖ στοὺς κεντρικοὺς δρόμους τῶν πόλεων, ἐνῶ ἔχει καὶ τὸ προηγούμενο τῆς ἐλεύθερης ὁπλοχρησίας, μὲ πολλὰ ἀθῶα θύματα∙ στὴν οἰκονομικὴ πολιτικὴ δὲν διαφέρουν καὶ πολλὺ οἱ ὑποψήφιοι, ἀλλὰ ἡ οἰκονομικὴ ὀλιγαρχία ἔχει ταχθεῖ ὑπὲρ τῆς Χίλλαρυ κι αὐτὸ θεωρεῖται ὡς ἀπωθητικὸ γιὰ τοὺς ἁπλοὺς ἐργαζόμενους.