Τέλος σινορωσικῶν γυμνασίων

Στὴν Νότια Σινικὴ θάλασσα ὁλοκληρώθηκαν τὰ σινορωσικὰ ἀεροναυτικὰ γυμνάσια μὲ ἀπόλυτη ἐπιτυχία, ὅπως ἀνακοίνωσαν οἱ ὀργανωτές τους∙ πρόκειται γιὰ τὰ πρῶτα κοινὰ γυμνάσια τῶν δύο μεγάλων δυνάμεων στὴν εὐαίσθητη περιοχή, ὅπου τὸ Πεκίνο ἔχει ἐγκαταστήσει μεγάλες βάσεις στὶς κοραλλιογενεῖς νήσους. Οἱ γειτονικὲς χῶρες καὶ ἡ Ἀμερικὴ καὶ Ἰαπωνία διαμαρτύρονται, διότι εἶναι ἀντίθετες πρὸς τὴν διεθνῆ συμφωνία θαλασσίων συνόρων, ἀλλὰ ἡ Κίνα ἰσχυρίζεται ὅτι ἔχει ἱστορικὰ δικαιώματα στὴν περιοχή, ἐπειδὴ ἡ αὐτοκρατορία της πρὸ αἰώνων κατεῖχε τὰ νησιά∙ ἤδη ἐξεδόθη ἀρνητικὴ γι’ αὐτὴν ἀπόφαση τοῦ Διεθνοῦς Δικαστηρίου τῆς Χάγης, ἀλλὰ ἀνακοίνωσε ὅτι δὲν θὰ τὴν ἐφαρμόσει. Ἀπ’ τοὺς θάλασσιους αὐτοὺς δρόμους διέρχεται διεθνὲς ἐμπόριο τεσσάρων τρις δολλαρίων καὶ ἐξελίσσεται στὴν σημαντικότερη παγκοσμίως∙ Ρωσία ὅμως καὶ Κίνα ταυτίζονται ἀπολύτως.