Πλήρης ἀπώλεια ψυχραιμίας

Σὲ κατάσταση πλήρους ἀπωλείας τῆς ψυχραιμίας, τοῦ Μεγάρου Μαξίμου, τῶν ὑπουργῶν καὶ τῶν βουλευτῶν της, βρίσκεται ἡ κυβέρνηση ὡς ἀποτέλεσμα τοῦ πανικοῦ τοῦ Ναπολεοντίσκου∙ γιὰ τὸ σκάνδαλο τῆς Τραπέζης Ἀττικῆς οἱ ἀνακλήσεις διαδέχονται τὶς ἀπρόσεκτες δηλώσεις, ἐνῶ ἐπικαλοῦνται καὶ τὴν προσπάθεια ἀνατροπῆς τῆς κυβερνήσεως. Ἐπιβεβαιώνουν τὶς φῆμες ὅτι δὲν διαβάζουν ὅλοι τὶς δημοσκοπήσεις, ὅπου καταγράφεται μὲ κεφαλαῖα γράμματα, ὅτι ἡ κυβέρνηση ὁδήγησε τὴν χώρα στὴν καταστροφή∙ αὐτὴ εἶναι ἡ πεποίθηση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ μόνο ἕνα 5-10% δίδει κάποια περιθώρια ἀνοχῆς. Στὸ μέγα σκάνδαλο τὸ ΤΕΕ ἀπειλεῖ μὲ προσφυγὴ στὴν δικαιοσύνη κατὰ τοῦ ὑπουργοῦ καὶ πρώην προέδρου του, ἐνῶ στὶς τηλεοπτικὲς ἄδειες ἐπιβεβαιώνεται ὅτι δὲν ἔγινε κανένας ἔλεγχος τοῦ πόθεν ἔσχες καὶ οἱ διώξεις τοῦ εἰσαγγελέως ἀκολουθοῦν τὴν κατάθεση τοῦ πορίσματος∙ ὁ διαγωνισμὸς τελείωσε καὶ ἀπομένει ὁ καταλογισμὸς εὐθυνῶν ἀπ’ τὴν ἑπόμενη κυβέρνηση σὲ πολὺ σύντομο χρόνο.