Σιβυλλικὴ ἀπάντηση πλέον

Ὁ Διοικητὴς τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ἐπέλεξε ἀρχαῖο ρητὸ ὡς ἀπάντηση στὸν καταλογισμὸ εὐθυνῶν στὴν κεντρικὴ τράπεζα γιὰ τὴν κατάσταση στὴν Τράπεζα Ἀττικῆς ἀπ’ τὸν ὑπουργὸ Δημοσίων Ἔργων∙ «κρεῖττον τοῦ λαλεῖν τὸ σιγᾶν», ἀπάντησαν οἱ κύκλοι τοῦ Γιάννη Στουρνάρα καὶ αὐτὸς ἐσιώπησε. Ὁ ὑπουργὸς ἔχει χρηματίσει πρόεδρος τοῦ ΤΕΕ, πρὶν ἀπ’ τὴν ἄνοδο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στὴν ἐξουσία κι ὅταν τὸ Τεχνικὸ Ἐπιμελητήριο ἁλώνιζε στὴν τράπεζα, μαζὶ μὲ τὸ ἀσφαλιστικό του ταμεῖο, τὸ ΤΣΜΕΔΕ∙ ἡ σιβυλλικὴ ρήση ἔχει τὴν πολιτική της σημασία, διότι δὲν ἔκλεισε τὸ θέμα τοῦ διορισμοῦ Ἐπιτρόπου, ἀλλὰ μᾶλλλον ἀναβλήθηκε μέχρι τὴν Κυριακὴ καὶ τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ Ναπολεοντίσκου. Φαίνεται ὅτι παρασύρει πολλοὺς ὁ διορισμός του…