Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις παγκοσμίως, παρὰ τὴν ἀναζωπύρωση τοῦ πολέμου στὴν Συρία καὶ τὰ ἐκτεταμένα φυλετικὰ ἐπεισόδια στὴν Βόρειο Καρολίνα∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1237 δολλάρια καὶ 113,1550 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1332,45, καὶ τὸ πετρέλαιο, 47,21. Οἱ ἐπενδυτὲς γιὰ πρώτη φορὰ προέβησαν σὲ τοποθετήσεις ἀπ’ τὸ βρεταννικὸ δημοψήφισμα, ἔστω καὶ περιορισμένες∙ οἱ Ἰνδίες ὑπέγραψαν τὴν συμφωνία γιὰ τὴν ἀγορὰ τῶν 36 γαλλικῶν Rafale, ὕψους 7,5 δις εὐρὼ καὶ ἔδωσαν ἀνάσα στὴν γαλλικὴ πολεμικὴ βιομηχανία. Οἱ Κινέζοι ἀνακοίνωσαν ὅτι πέρυσι οἱ ἄμεσες ξένες ἐπενδύσεις τους στὸ ἐξωτερικὸ ἀνῆλθαν σὲ 145 δις δολλάρια καὶ σημείωσαν αὔξηση κατὰ 18,3% ἀπ’ τὸ 2014, ἐνῶ ἡ εἰσροὴ στὴν χώρα ἔφθασε τὰ 250 δις∙ στόχος εἶναι σημαντικὲς τοποθετήσεις, ὅπως ἡ ἐξαγορὰ τῆς Pirelli στὴν Ἰταλία, τοῦ ἀεροδρομίου τῆς Τουλούζης, ἐνῶ διαπραγματεύονται καὶ ἐκεῖνο τῆς Λυὼν στὴν Γαλλία. Ρυθμίζουν τὴν ἀγορά.