Κίνα, δεύτερο παιδὶ ὅλοι

Στὴν ἀπόκτηση δεύτερου παιδιοῦ ἀπ’ ὅλες τὶς οἰκογένειες προσανατολίζεται πλέον ἡ Κίνα, μὲ τὴν πρόσφατη κατάργηση τοῦ νόμου γιὰ ἕνα παιδὶ κατὰ ζεῦγος∙ ὁ δήμαρχος τῆς Σαγκάης ἐγκαινίασε μεγάλη διαφήμιση γιὰ δεύτερο παιδί, μαζὶ μὲ ἀρκετὰ κίνητρα, ἀπόκτηση διαμερίσματος, διευκόλυνση στοὺς παιδικοὺς σταθμοὺς καὶ ἄλλα. Τὸ Πεκίνο ἔχει διαπιστώσει ὅτι ὁδηγεῖται ἡ χώρα στὴν μείωση τοῦ πληθυσμοῦ καὶ στὴν ἔλλειψη ἐργατικῶν χειρῶν σὲ λίγα χρόνια καὶ ἐπιχειρεῖ ἐσπευσμένα νὰ κερδίσει τὸ χαμένο ἔδαφος∙ τὴν πρωτοβουλία τῆς οἰκονομικῆς πρωτευούσης τῆς μεγάλης χώρας μιμοῦνται καὶ ἄλλοι δήμοι, μὲ τὴν ἐνθάρρυνση τῆς κυβερνήσεως γιὰ αὔξηση τῆς γεννητικότητος τῶν Κινέζων γυναικῶν. Εἶναι γεγονὸς ὅτι τὰ σαράντα χρόνια περίπου τοῦ νόμου γιὰ ἕνα παιδὶ ἔχουν ἀλλάξει πολλὰ στὴν νοοτροπία τῶν κατοίκων.