Πρόσφυγες, χωρὶς συμφωνία

Ἡ δάσκεψη τῶν ἐννέα εὐρωπαϊκῶν χωρῶν στὴν Βιέννη, γιὰ τὸ προσφυγικό, ὁλοκληρώθηκε χωρὶς οὐσιαστικὴ συμφωνία∙ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ βρέθηκε κάτω ἀπ’ τὴν κριτικὴ τοῦ Οὔγγρου πρωθυπουργοῦ, μὲ τὴν πρότασή του γιὰ τὴν δημιουργία χώρων ἐγκαταστάσεώς τους στὴν Λιβύη γιὰ τοὺς προερχόμενους ἀπ’ τὴν Ἀφρική. Ἡ καγκελάριος ἀντιπρότεινε τὴν σύναψη συμφωνιῶν τῆς Εὐρώπης μὲ τὶς χῶρες τῆς Ἀφρικῆς καὶ τῆς Ἀσίας, γιὰ τὴν ἐπανπροώθησή τους, ὅπως καὶ γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ ἐκείνης μὲ τὴν Τουρκία∙ οἱ Εὐρωπαῖοι δὲν συμφώνησαν οὔτε γιὰ τὴν ἀποδχὴ τῶν προσφύγων ἀπ’ τὴν Ἑλλάδα καὶ Ἰταλία στὸ ἔδαφός τους, κατὰ τὴν προηγούμενη συμφωνία τους, συνέχεια προσκόμματα προβάλλουν. Ὁ Ναπολεοντίσκος περιορίσθηκε σὲ ἐκκλήσεις γιὰ ἀλληλεγγύη τῶν ἑταίρων, ἀλλὰ δὲν ἀπάντησε στὴν κριτικὴ γιὰ τὶς καθυστερήσεις στὴν ἐκπλήρωση τῶν ὑποχρεώσεών του καὶ γιὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων πέρυσι∙ θὰ πληρώσουμε ἄσχημα τὸ μεταναστευτικὸ καὶ φέτος στὴν Ἑλλάδα.