Ἀμερική, πλῆθος φυλετικῶν

Στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἐπεκτείνονται καθημερινὰ οἱ φυλετικὲς συγκρούσεις καὶ οἱ τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις∙ στὴν Σαρλὸτ ἡ κατάσταση παραμένει τεταμένη, διότι παρὰ τὴν ἀπαγόρευση τῆς κυκλοφορίας συνεχίσθηκαν οἱ συγκρούσεις μὲ τὴν Ἀστυνομία∙ στὴν πολιτεία Οὐάσιγκτον συνελήφθη ὁ δολοφόνος πέντε πολιτῶν σὲ ὑπεραγορά, νεαρὸς Τοῦρκος, καὶ ἀνακρίνεται, ἐνῶ ἄλλος μὲ μαχαῖρι ἐπιτέθηκε ἐναντίον πέντε στὴ Βοστώνη, ἐναντίον ἕξι στὸ Ἰλλινόις, πέραν τῶν γεγονότων στὴν Νέα Ὑόρκη καὶ Νέα Ὑερσέη. Τὸ φυλετικὸ μίσος ἔχει ἀναζωπυρωθεῖ στὴν μεγάλη χώρα καὶ δὲν δείχνει σημάδια ἐκτονώσεώς του∙ ὁ Ἀφροαμερικανὸς πρόεδρος δὲν πείθει στὶς ἐκκλήσεις του, καθὼς βρίσκεται στὸ τέλος τῆς δεύτερης θητείας του καὶ δὲν θεωρεῖται ὡς ἐπιτυχημένος, τὸ ἀντίθετο μάλιστα. Τὰ αἴτια εἶναι βαθύτερα καὶ ἑστιάζονται στὴν κατώτερη θέση τῶν ἐγχρώμων στὴν ἀμερικανικὴ κοινωνία καὶ στὶς προκαταλήψεις τῶν Λευκῶν, ποὺ δὲν ἔχουν ἀρθρεῖ παρὰ τοὺς τόσους νόμους καὶ τὸν ἐμφύλιο, 150 χρόνια πρίν.