Εὐθύνη ΣΥΡΙΖΑ ἡ λιτότης

Ἡ τωρινὴ λιτότης στὴν χώρα μας ὀφείλεται ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο στὸν λαϊκισμὸ τῆς κυβερνήσεως, ἡ ὁποία ἐγκατέλειψε τὶς μεταρρυθμίσεις τῆς προκατόχου της καὶ ἀκολούθησε ἀδιέξοδο πολιτική∙ ὁ Βάλντις Ντορμπόβσκις ἦταν σαφής, ὁ ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε τὴν ἐπιστροφὴ τῆς χώρας στὴν ὕφεση καὶ τοῦ λαοῦ στὴν ἐξαθλίωση, ἀλλὰ καὶ προειδοποίησε ὅτι δὲν πρόκειται νὰ εἶναι ἀνεκτικὴ ἡ Ἐπιτροπὴ ἀπέναντί του. Ὁ Ναπολεοντίσκος εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ ἐπιλέξει ἀλλαγὴ πολιτικῆς καὶ προσγειώσεως στὴν πραγματικότητα, διότι καὶ τὸ συνέδριο δὲν προχωράει, ἐπειδὴ δὲν παρουσιάζεται κανένας σχεδὸν γιὰ συμμετοχή∙ οἱ προσυνεδριακὲς συγκεντρώσεις τὸ Σαββατοκύριακο ἔγιναν στὰ γραφεῖα τῶν Νομαρχιακῶν Ἐπιτροπῶν, μὲ κανὰ δυὸ δεκάδες συμμετοχή. Στὸ Μαξίμου δὲν βρῆκαν ἐναλλακτικὴ λύση καὶ ἀκόμη ψάχνουν, ἀλλὰ οἱ μέρες τρέχουν∙ οἱ σοβαροὶ ἀναλυτὲς προτείνουν πολιτικὴ λύση, διότι δεύτερη ἀναβολὴ τοῦ συνεδρίου φέρει τὴν γελοιοποίηση τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ τοῦ κόμματος, ἀλλὰ ἀφήνονται στὸν πανδαμάτορα χρόνο…