Ἐμπόδια στὶς ἐπενδύσεις

Τὰ ἐμπόδια, στὶς ἐπενδύσεις στὴν χώρα μας ἀπ’ τοὺς ξένους ἀπ’ τὴν σημερινὴ κυβέρνηση, τὰ ἀποδίδουν καλύτερα οἱ Σκουριὲς καὶ τὸ Κατάρ∙ στὴν πρώτη ἐπὶ εἴκοσι μῆνες ὁ πολυσχήμων ἀριστερὸς τῆς Ἑκάλης δὲν ὑπογράφει τὶς ὑπουργικὲς ἀποφάσεις γιὰ τὴν συνέχεια τῶν ἐργασιῶν, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μένουν ἄνεργοι τρεῖς χιλιάδες ἐργάτες καὶ νὰ χάνει τὸ δημόσιο μερικὰ δις εὐρὼ ἔσοδα. Γιὰ τὸ Κατάρ, τὰ ἐμπόδια ἀπ’ τὶς κρατικὲς ὑπηρεσίες εἶναι ἀναρίθμητα, τόσο στὴν Ὀξυά, στὶς ἐκβολὲς τοῦ Ἀχελώου, ὅσο καὶ στὴν Ζάκυνθο, στὴν ἀμμουδιὰ ναυάγιο∙ ἦταν ὅλα ἕτοιμα ἀπ’ τὴν προηγούμενη κυβέρνηση, νὰ ἀρχίσουν οἱ ἐπενδύσεις, ἀλλὰ σταμάτησαν ἀπ’ τὴν γραφειοκρατία ἄνωθεν κινούμενη. Τὴν χρεωκοπία τῆς χώρας ἐπιδιώκουν…