Συρία, νέος ψυχρὸς πόλεμος

Στὴν Συρία ξεσπάει ὁ νέος ψυχρὸς πόλεμος, καθὼς στὸ Συμβούλιο Ἀφαλείας ἡ διάσταση ἀπόψεων Δυτικῶν καὶ Ρώσων καθίσταται ἀγεφύρωτη καὶ μὲ σοβαρὲς καταγγελίες μεταξύ τους∙ οἱ Ἀμερικανοὶ κατηγοροῦν τὴν Μόσχα ὅτι παραβιάζει τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα μὲ τοὺς θανάτους ἀμάχων ἀπ’ τοὺς βομβαρδισμούς της καὶ ἡ Δαμασκὸς ἀπαντάει μὲ τὴν δημοσίευση ραδιοσυνομιλιῶν Ἀμερικανῶν στρατιωτικῶν καὶ Τζιχαντιστῶν, πρὶν ἀπ’ τὸν βομβαρδισμὸ συριακῆς βάσεως στὴν Ράκκα πρὸ δύο ἑβδομάδων. Οἱ σχέσεις τοῦ Πενταγώνου μὲ τὸ χαλιφάτο ἐπιβεβαιώνονται, ἐνῶ ἡ Οὐάσιγκτον ἀπειλεῖ μὲ νέες κυρώσεις τὴν Ρωσία σὲ ἀπάντηση∙ οἱ κυβερνητικὲς δυνάμεις ὅμως κερδίζουν ἔδαφος, ἂν καὶ κύριο ἐμπόδιό τους εἶναι οἱ ἄμαχοι τοὺς ὁποίους χρησιμοποιοῦν ὡς ἀνθρώπινη ἀσπίδα οἱ Τζιχαντιστές. Στὴν Οὐάσιγκτον ὁ ἀνταγωνισμὸς Πενταγώνου καὶ Σταίητ Ντηπάρτμεντ παραμένει ὀξύτατος, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἀδυναμία ἐπαναλήψεως τοῦ διαλόγου μὲ τὴν Μόσχα∙ ὅσο παραμένει ἡ ἐκκρεμότης αὐτή, τόσο ἀναβάλλεται καὶ ὁ διάλογος.