Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, λόγῳ τῆς ἐπιδεινώσεως τῆς καταστάσεως στὴν Συρία καὶ τῆς ἀβεβαιότητος γιὰ τὶς ἀμερικανικὲς προρεδρικὲς ἐκλογές∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1255 δολλάρια καὶ 113,0150 γιέν, ὅπως καὶ χρυσός, 1336,30, καὶ πετρέλαιο, 46,48. Οἱ προειδεοποιήσεις Δυτικῶν οἰκονομολόγων, ὅτι ἀπειλεῖται μὲ οἰκονομικὴ κρίση ἡ Κίνα δὲν ἐπηρέασαν καὶ πολὺ τοὺς ἐπενδυτές, καθὼς στὴν Σαγκάη ἡ ὑποχώρηση ἦταν μικρότερη∙ ἐπίσης δὲν τοὺς ἐπηρέασε οὔτε ἡ ἀνακοίνωση ὅτι βελτιώθηκε τὸ ἐπιχειρηματικὸ κλίμα στὴν Γερμανία, στὸ ἀνώτερο ἐπίπεδο τῆς τελευταίας διετίας, οὔτε ὅμως καὶ ἡ ἄνοδος τοῦ Λαϊκοῦ κόμματος στὴν Ἱσπανία, στὶς τοπικὲς ἐκλογές, ὁπότε διαγράφεται προοπτικὴ ἐξασφαλίσεως ψήφου ἀνοχῆς, γιὰ τὴν παραμονὴ τοῦ Μαριάνο Ραχόι στὴν ἐξουσία. Στὴν Βρεταννία αὐξάνονται οἱ ἐπικρίσεις κατὰ τῆς πρωθυπουργοῦ, διότι καθυστερεῖ τὴν ἔναρξη τῶν διαπραγματεύσεων γιὰ τὸ Brexit, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν αὔξηση τῆς φυγῆς πολλῶν μεγάλων ἐπιχειρήσεων ἀπ’ τὸ Σίτυ.