Ἀποκορύφωση ἀντιπαραθέσεως

Στὴν ἀποκορύφωσή της ὁδηγεῖται ἡ πολιτικὴ σύγκρουση, μὲ τὴν σημερινὴ συζήτηση σὲ ἐπίπεδο ἀρχηγῶν στὴν Βουλή, ἐνῶ ἡ χθεσινὴ ψήφιση τῶν προαπαιτουμένων ἔδειξε τὴν πλήρη γύμνια τῆς κυβερνήσεως∙ ὁ Κυριακὸς Μητσοτάκης θὰ ἐπιμείνει γιὰ ἐκλογὲς ὡς μοναδικὴ λύση γιὰ τὴν ἔξοδο τῆς χώρας ἀπ’ τὴν κοινωνικὴ ἐξαθλίωση καὶ τὴν οἰκονομικὴ κρίση∙ ὁ Ναπολεοντίσκος ἀποβλέπει στὴν ἀναβίωση τῆς πολώσεως, ἀλλὰ καὶ στὸ Μέγαρο Μαξίμου δὲν πιστεύουν γιὰ τὴν ἀποτελεσματικότητά της, διότι ὅλοι τὴν θεωροῦν χαμένη προσπάθεια. Ἄλλωστε καὶ ἡ προχθεσινὴ πρωτοβουλία γιὰ ἄνοιγμα στὴν ἀριστερὰ δὲν ἀπέδωσε τίποτε, ἐκτὸς ἀπὸ κάποιους περιφερόμενους γυρολόγους τῆς πολιτικῆς∙ δὲν ἀποτόλμησαν οὔτε τὴν προσέλευση κόσμου, διότι φοβοῦνται τὶς ἀποδοκιμασίες. Ἡ ἀναβολὴ προβλημάτων γιὰ μετὰ τὸ συνέδριο δὲν πείθει σχεδὸν κανέναν, οὔτε κἂν τοὺς Ἀζέρους γιὰ τὴν ΔΕΣΦΑ, διότι ἐλάχιστοι πιστεύουν ὅτι θὰ τὸ ἀποτολμήσει χωρὶς πραγματικοὺς συνέδρους∙ οὔτε οἱ μισοὶ τῶν προβλεπομένων δὲν προσέρχονται…